Hello Túrafüggők!

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Túrafüggő Kft. (cím: 1043 Budapest, Aradi utca 43., adószám: 23581463-1-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára és rendezvényeire vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Túrafüggő Kft.
A szolgáltató székhelye: 1043 Budapest, Aradi utca 43.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@turafuggo.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-972400
Adószáma: 23581463-1-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36209842511
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltatók adatai:

Aruba Cloud (BlazeArts Kft.) 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36.
Billingo (Octonull Kft.) 1085 Budapest, József körút 74.

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen Szabályzat 2019. november 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. A webshop oldalain található termékek a Túrafüggő Kft. szellemi tulajdonait képezik, így azokat és változataikat semmilyen módon nem lehet publikálni, felhasználni, kizárólag akkor, ha a Túrafüggő Kft. írásbeli engedélyt ad.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. A hatályos adatvédelmi irányelvek ide kattintva érhetőek el.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A Túrafüggő webshopjában található túrákra, eseményekre kizárólag online regisztráció útján lehet indulási jogot váltani, helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Előfizetésire kizárólag online, bankkártyás fizetéssel lehet regisztrálni. Termékeit online és a Hello Trails elnevezésű futóversenyein értékesíti. A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát, a csomagolási díjat, de a házhozszállítást nem. Ezen tétel külön kerül megjelenítésre a weboldalon.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés nem kötött kötelező regisztrációhoz, így a főoldalon a termékek böngészésével azonnal kezdetét veheti a vásárlás.

A termékre kattintáskor annak oldalára vezeti a felhasználót a rendszer.

A termékeket a kötelező és opcionális mezők kijelölését, adatok megadását követően a rendelni kívánt mennyiség meghatározásával a kosárba teszem gombra kattintva lehet a kosárba helyezni. Az opcionális és kötelezően kitöltött mezők egységesen érvényesek akkor is, ha több darabot helyezünk a kosárba.

Figyelem! A túrákra, eseményekre, versenyekre, stb. kötelező egyesével kitölteni a termékűrlapokat, azokat csak egyesével szabad a kosárba helyezni. Aki egynél többet rak a kosárba, s esetleg annak tartalmát ki is fizeti, csak egy érvényes nevezéssel rendelkezik, míg a többit töröljük, s a befizetett összeget adományként kezeljük.

Minden nevezettnek a saját személyére vonatkozó adatokat kell megadni a beazonosíthatóság végett, de lehet más a regisztráló, azaz egy rendelés és fizetés alatt több különböző személyre lehetséges a termékűrlapok kitöltése, a regisztráció az eseményekre.

A kosárba nincs automatikus átirányítás. A kosárba tételt követően a megjelenő zöld sávban, vagy az oldal fejlécében van rá lehetőség belépni. Az ellenőrzés, az adatok megadását és a fizetést a kosárból tudjuk kezdeményezni.

A kosárba rakott terméket a rendszer 10 percig, vagy az oldal bezárásáig foglalja a rendelőnek.

Az esetleges kuponokat a kosár oldalán lehet megadni.

A kosár oldalán kell kiválasztani az átvétel módját. A Túrafüggő a házhozszállítást preferálja, fizikai boltja, üzlete nincs, ügyfélfogadást nem végez.

A tovább a pénztárhoz gombra kattintva jutunk el a pénztár oldalához. Itt kell megadni a számlázási adatokat, a szállítási adatokat. Amennyiben valaki regisztrált felhasználó, itt is be tud jelentkezni. Aki nem az, de szeretne azzá válni, megteheti a megfelelő gombra kattintva. A pénztár oldalán van lehetőség az átvétel módjának megváltoztatására.

A fizetés kizárólag banki átutalással és bankkártyával (pl.: PayPal, Barion, stb) lehetséges. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség, továbbá a banki, postai, csekkes és stb befizetésekre sincs. Utóbbiakat adománynak tekintjük, míg készpénzt nem fogadunk el.

Az ÁSZF elolvasását követően annak elfogadásával lehet a megrendelést leadni a megrendelés elküldése gombra kattintva. A megrendelő tudomásul veszi, hogy megadott adatait az adatvédelmi irányelvek szerint kezeljük és felhasználjuk.

A rendelés folyamata akkor zárul le, ha a rendszer átirányít a rendelés összegzésére és megerősítő e-mailt küld. Ha nem kaptál e-mailt, nézd meg a spam mappát. Ha ott sincs, elírtad az e-mail címedet. Ekkor lépj velünk kapcsolatba az info@turafuggo.hu e-mail címen.

1.10. A rendelés során van lehetőség az esetleges elütések javítására, a termékek számának növelésére és csökkentésére a kosárban, a megjegyzések módosítására a pénztárban. Természetesen az árak ellenőrzésével és a törlési lehetőséggel egyetemben.

1.11. A fizetés kizárólag banki átutalással és bankkártyával (pl.: PayPal, Barion, stb) lehetséges. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség, továbbá a banki, postai, csekkes és stb befizetésekre sincs. Utóbbiakat adománynak tekintjük, míg készpénzt nem fogadunk el.

A Túrafüggő a házhozszállítást preferálja, fizikai boltja, üzlete nincs, ügyfélfogadást nem végez.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása hétfőnként történik.

1.14. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 munkanapon belül megtörténik. Ez döntően függ attól, hogy az eseményeinkre mikor nyitjuk meg az előregisztrációs felületet, valamint egyes termékeinket nem tartjuk raktárkészleten, hanem tömeges rendelés esetén gyártatjuk le a kedvezőbb ár érdekében. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Eseményeink tekintetében a teljesítás dátuma az esemény napja.

1.15. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatnia, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Túrafüggő Kft. nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete

 • Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címen leadni.

A Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

A Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 1 hónap garanciát vállalunk. Probléma esetén elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Békéltető Testület illetékességét.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Budapest, 2019.11.08.